Achiziția de Servicii de închiriere sală conferință pentru evenimente externe în cadrul proiectului “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124

Nr. 146/27.09.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA BAIA MARE (GAL Baia Mare), în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect achizitia de Servicii de inchiriere sala conferinta pentru evenimente externe în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124.

Cod CPV 70311000-4 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile rezidentiale

Descrierea achizitiei: In cadrul activitatii A1.2 (Cooperarea in retele si aderarea la organizatii sectoriale si de la diferite niveluri (local, regional, national) este necesara inchirierea unei sali de conferinte pentru organizarea a 5 evenimente organizate inafara zonei de implementare a proiectului, respectiv pe teritoriul Romaniei, pe baza unei planificari facute impreuna cu beneficiarul.

R.1.2. Parteneriate dezvoltate, cooperare intersectoriala si la diferite niveluri asigurata prin:

(a) Minim 10 acorduri de parteneriat incheiate cu institutii publice si private, mediul de afaceri, neguvernamental, academic, s.a.

(b) Aderarea la minim 3 organizatii sectoriale la nivel local, regional, national si international si participarea la minim 3 evenimente/ an;

(c) 5 schimburi de experienta cu organizatii relevante, inclusiv alte GAL-uri, pentru 25 participanti/intalnire;

Pentru fieare eveniment se va asigura, de catre prestatorul contractat, o locatie/sala de minim 30 de locuri, in perioadele si in zonele indicate de beneficiar, asigurandu-se si echipamente necesare desfasurarii activitatii (laptop, proiector, flichart, aparat foto, etc.). Materialele de informare vor fi puse la dispozitie de beneficiar (mape, pliante, liste de prezenta, roll-up, etc.).

Valoarea estimată pentru achiziționarea Servicii de inchirere sala conferinta in cadrul proiectului  “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” este, conform bugetului aprobat, de 5.042,01 lei fara TVA respectiv max 6.000,00 lei inclusiv TVA, pe o durata de 51 luni.

Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail: asociatia.galbm@gmail.com este 7 octombrie 2019, ora 12.00.

Informaţii suplimentare: 

Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia.galbm@gmail.com.

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel. 0745318089.

Cătălin CHERECHEȘ

Președinte Asociația Grupul  de Acțiune Locală Baia Mare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close