Achizitia de Lucrari de reabilitare spatiu birou GALBM în cadrul proiectului “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124.

Nr. 99/03.09.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA BAIA MARE (GAL Baia Mare), în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect achizitia de Lucrari de reabilitare spatiu birou GALBM în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124.

Cod CPV: 45210000-2 – Lucrări de construcţii de clădiri

Obiectul principal al contractului îl reprezintă achizitia de Cod CPV: 45210000-2 – Lucrări de construcţii de clădiri, organizate in cadrul proiectului  “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare”.

Executantul va realiza următoarele lucrari principale:

Reabilitarea si amenajarea sediului GAL Baia Mare pentru a-l face functional si adecvat derularii activitatilor: lucrari de reabilitare, recompartimentare, instalatii si conectare la utilitati, accesibilizare pentru persoane cu dizabilitati, obtinere de avize si autorizatii, unde este cazul.

Executantul se obligă să execute lucrarile prevăzute în caietul de sarcini la standardele, normativele în domeniu si cu respectarea  legislaţiei în vigoare.

La caietul de sarcini sunt anexate listele de cantitati estimative pentru executia lucrarii.

Valoarea estimată a contractului de achiziție este de maximum 84.033,61 lei fara TVA.

Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail asociatia.galbm@gmail.com: 10 septembrie 2019, ora 12.00.

În considerarea valorii estimate, s-au calculat și însumat toate sumele plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăgată, luând în considerare orice forme de opțiuni.

Procedura propusă este: achizitie directa, validata prin SICAP.

Informaţii suplimentare: 

Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia.galbm@gmail.com.

Ofertantul declarat câștigător va publica în catalogul electronic SICAP oferta cu serviciile care fac obiectul prezentei documentații și valoarea acestora, conform ofertei transmise, validarea achizitiei facăndu-se prin sistemul electronic.

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel. 0745318089.

Cătălin CHERECHEȘ

Președinte Asociația Grupul  de Acțiune Locală Baia Mare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close