Achiziția de servicii de catering pentru participantii la activitatile derulate în cadrul proiectului “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124

Nr. 80/29.08.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA BAIA MARE (GAL Baia Mare), în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect achizitia de Servicii de catering pentru participantii la activitatile derulate în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124

Cod CPV : 55520000-1- Servicii de catering;           

Obiectul principal al contractului îl reprezintă achizitia de Servicii de catering pentru participantii la 22 de evenimente organizate in cadrul proiectului  “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare”.

Prestatorul va realiza următoarele activități principale:

Servicii de catering, constand in pregatirea si livrarea la locatia de desfasurare a avenimentelor (in perioada octombrie 2019-martie 2020, Zona Vasile Alecsandri Baia Mare) a unui numar de 990 de portii la un pret mediu de 12,27 lei/portie (inclusiv TVA).

Valoarea estimată a contractului de achiziție este de maximum 12.150,00 lei inclusiv TVA.

Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail asociatia.galbm@gmail.com: 06 septembrie 2019, ora 12.00.

În considerarea valorii estimate, s-au calculat și însumat toate sumele plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăgată, luând în considerare orice forme de opțiuni.

Procedura propusă este: achizitia directa, validata prin SICAP.

Informaţii suplimentare: 

Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia.galbm@gmail.com.

Ofertantul declarat câștigător va publica în catalogul electronic SICAP oferta cu serviciile care fac obiectul prezentei documentații și valoarea acestora, conform ofertei transmise, validarea achizitiei facăndu-se prin sistemul electronic.

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel. 0745318089.

Cătălin CHERECHEȘ

Președinte Asociația Grupul  de Acțiune Locală Baia Mare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close