Achizitia de Servicii de organizare 25 evenimente în cadrul proiectului “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124

Nr. 110/04.09.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA BAIA MARE (GAL Baia Mare), în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect achizitia de Servicii de organizare 25 evenimente în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124.

Coduri CPV 79952100-3 – Servicii de organizare de evenimente culturale ,

                     79952000-2 – Servicii pentru evenimente

Obiectul principal al contractului îl reprezintă achizitia de Servicii de organizare 25 evenimente, organizate in cadrul proiectului  “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare”.

Prestatorul va realiza următoarele activități principale:

10 evenimente de informare si consultare cu actorii sociali relevanti

  • 5 mese rotunde cu câte 20 participanti (100 de participanți) pe tematicile:

 1- nevoile locuitorilor SDL;

2- identificarea participativa a posibilelor solutii care sa raspunda nevoilor;

 3- informare asupra obiectivelor si oportunitatilor SDL;

4- abordarea integrata in dezvoltarea comunitara si rolul actorilor sociali;

5- incluziunea sociala a persoanelor din zonele urbane marginalizate.

  • 5 expoziții (minim 100 participanți) pe teme orizontale, cu accent special pe egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitate (vârstnici, persoane cu dizabilități).

– 15 evenimente de informare si animare cu comunitatea

  • 5 concursuri (minim 100 participanți), avand drept scop informarea pe teme legate de: incluziune scolara a copiilor proveniti din medii defavorizate, implicare a parintilor/ scolii/ comunitatii, dezvoltare a competentelor antreprenoriale si sociale, dezvoltare durabila, s.a.

10 evenimente (zile publice, spectacole, târguri, caravane, s.a.) pentru promovarea valorilor comunității și a spiritului civic, respectiv întărirea coeziunii comunității (minim 200 participanți).

Valoarea estimată a contractului de achiziție este de maximum 42.016,80 lei fara TVA respectiv max 50.000,00 lei inclusiv TVA, pe o durata de 51 luni.

Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail asociatia.galbm@gmail.com: 11 septembrie 2019, ora

12.00.

În considerarea valorii estimate, s-au calculat și însumat toate sumele plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăgată, luând în considerare orice forme de opțiuni.

Procedura propusă este: achizitie directa, validata prin SICAP.

Informaţii suplimentare: 

Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia.galbm@gmail.com.

Ofertantul declarat câștigător va publica în catalogul electronic SICAP oferta cu serviciile care fac obiectul prezentei documentații și valoarea acestora, conform ofertei transmise, validarea achizitiei facăndu-se prin sistemul electronic.

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel. 0745318089.

Cătălin CHERECHEȘ

Președinte Asociația Grupul  de Acțiune Locală Baia Mare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close