Achiziția Furnizare bunuri consumabile în cadrul proiectului “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124

Nr. 72/28.08.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA BAIA MARE (GAL Baia Mare), în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare bunuri consumabile în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124

cod CPV –  Coduri multiple aferente materialelor consumabile, birotica si accesorii (Rev.2), conform caietului de sarcini.

Obiectul principal al contractului îl reprezintă furnizarea periodica, pe baza de comanda, de materiale consumabile necesare derularii activitatilor prevazute în cadrul proiectului  “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare”.

Furnizorul va realiza următoarele activități principale:

  • Livrarea periodica, pentru o perioada de 52 de luni, la sediul Achizitiorului (B-dul Unirii nr.19, Baia Mare), in maxim 3 zile de la primire comenzii, a materialelor consumabile comandate.

Valoarea estimată a contractului de achiziție este de maximum 16.199,99 lei inclusiv TVA.

Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail asociatia.galbm@gmail.com: 05 septembrie 2019, ora 12.00.

În considerarea valorii estimate, s-au calculat și însumat toate sumele plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăgată, luând în considerare orice forme de opțiuni.

Procedura propusă este: achizitia directa, validata prin SICAP, pe baza unei oferte actualizate, de funizare bunuri consumabile în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare“.

Informaţii suplimentare: 

Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia.galbm@gmail.com.

Ofertantul declarat câștigător va publica în catalogul electronic SICAP oferta cu serviciile care fac obiectul prezentei documentații și valoarea acestora, conform ofertei transmise, validarea achizitiei facăndu-se prin sistemul electronic.

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel. 0745318089.

Cătălin CHERECHEȘ

Președinte Asociația Grupul  de Acțiune Locală Baia Mare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close