Achiziție publică având ca obiect achizitia de Servicii de organizare cursuri de formare în cadrul proiectului “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124

Nr. 187/08.10.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA BAIA MARE (GAL Baia Mare), în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect achizitia de Servicii de organizare cursuri de formare în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124.

Cod CPV: 80530000-8Servicii de formare profesională

Descrierea achizitiei: In cadrul activitatii  A.1. Cresterea capacitatii GAL pentru a implementa eficient si eficace SDL, Subactivitatea: A.1.1. Furnizarea de instruire si formare pentru membrii si angajatii GAL, au fost planificate, in primele 6 luni de implementare a proiectului, organizarea unui numar de 10 cursuri de formare.

Dintre acestea, 5 cursuri sunt neacreditate ANC, vizand urmatoarele tematici (cu diploma de participare):

  1. comunicare – 18 ore
  2. parteneriat public privat – 18 ore
  3. dezvoltare comunitară durabilă – 20 ore
  4. egalitate de șanse și de gen – 25 ore
  5. metode si tehnici de implicare a comunității – 20 ore

La aceste cursuri vor participa, in medie cate 20 de cursanti/curs, angajați GAL si reprezentanți ai membrilor GAL Baia Mare.

Cealalta serie de cursuri, este formata din 5 cursuri acreditate ANC (cu certificat ANC), avand ca tematici:

  1. management de proiect – 40 ore
  2. lucrator de tineret – 40 ore
  3. initiere in prelucrare date IT (TIC/competente informatice) – 40 ore
  4. formator – 50 ore
  5. competente cheie (competențe sociale și civice) – 30 ore

La aceste cursuri vor participa, in medie cate 10 de cursanti, angajați GAL si reprezentanți ai membrilor GAL Baia Mare.

Valoarea estimată pentru achiziționarea Serviciilor de organizare cursuri de formare in cadrul proiectului  “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” este, conform bugetului aprobat, de 20.000,00 lei inclusiv TVA, pe o durata de 5 luni.

Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail: asociatia.galbm@gmail.com este 17 octombrie 2019, ora 12.00.

Informaţii suplimentare: 

Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia.galbm@gmail.com.

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel. 0745318089.

Cătălin CHERECHEȘ

Președinte Asociația Grupul  de Acțiune Locală Baia Mare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close