Achiziție servicii de Consultanță pentru evaluare de proiecte

Nr. 44/26.08.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA BAIA MARE (GAL Baia Mare), în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de Consultanta pt evaluare proiecte depuseîn cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124

cod CPV – 79411000-8 – Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2)

Obiectul principal al contractului îl reprezintă realizarea de Consultanta pt evaluare proiecte depuse în cadrul proiectului  “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare”.

Prestatorul va realiza următoarele activități principale:

– Servicii de consultanta pt evaluarea proiectelor:

  • Evaluare administrativa, tehnica si financiara a  proiectele depuse la GAL Baia Mare, respectiv evaluarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii (CAE) şi evaluarea tehnică şi financiară (ETF).
  • Completarea fiselor de  conformitate, eligibilitate si selectie in conformitate cu  Manualul de proceduri de evaluare si selectie si anexelor acestuia a GAL Baia Mare si a Ghidurilor specifice fiecarei masuri.
  • Vizite in teren la proiectele la care se constata necesitatea actiunii.
  • Solicitari de intrebari suplimentare/clarificari la proiectele la care se constata necesitatea actiunii.
  • Analiza raspunsurilor la clarificari .
  • Elaborarea de documente specifice  necesare pentru  activitatea Comitetul de evaluare si Selectie a proiectelor.

În total se vor evalua un nr. minim de 25 de proiecte  pentru apelurile de propuneri de proiecte (Infrastructura, Mobilitate urbana, Spatii publice, Locuire, Ocupatie, Educatie, Sanatate&social si Intarirea comunitatii si care vor cuprinde 13 masuri specifice).

Valoarea estimată a contractului de achiziție este de maximum 25.000 lei inclusiv TVA.

Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail asociatia.galbm@gmail.com: 03 septembrie 2019, ora 12.00.

În considerarea valorii estimate, s-au calculat și însumat toate sumele plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăgată, luând în considerare orice forme de opțiuni.

Procedura propusă este: achizitia directa, validata prin SICAP, pe baza unei oferte actualizate, a serviciilor de Consultanta pt evaluare proiecte depuse în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare“, in valoare maxima de 25.000,00 lei inclusiv TVA, conform bugetului aprobat al proiectului.

Informaţii suplimentare: 

Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia.galbm@gmail.com.

Ofertantul declarat câștigător va publica în catalogul electronic SICAP oferta cu serviciile care fac obiectul prezentei documentații și valoarea acestora, conform ofertei transmise, validarea achizitiei facăndu-se prin sistemul electronic.

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel. 0745318089.

Cătălin CHERECHEȘ

Președinte Asociația Grupul  de Acțiune Locală Baia Mare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close