Achiziție servicii de îndrumare beneficiari

Nr. 89/02.09.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA BAIA MARE (GAL Baia Mare), în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect achizitia de Servicii de indrumare beneficiari (12 seminarii)  în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124.

Cod CPV : 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management           

Obiectul principal al contractului îl reprezintă achizitia de Servicii de indrumare beneficiari (12 seminarii), organizate in cadrul proiectului  “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare”.

Prestatorul va realiza următoarele activități principale:

– a) 6 sesiuni de indrumare pentru elaborarea propunerilor de proiecte cu minim 10 participanti/sesiune, oferite prin intermediul unor experti in elaborarea si implementarea de proiecte POR/POCU, contractati de prestator pe perioada de pregatire a proiectelor;

– b) 6 sesiuni de indrumare pentru implementarea de proiecte cu minim 10 participanti/sesiune, sustinute si cu sprijinul managerului, angajatilor din proiect si a membrilor GAL;

Valoarea estimată a contractului de achiziție este de maximum 10.084,03 lei fara TVA, respectiv max. 12.000,00 lei cu TVA.

Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail asociatia.galbm@gmail.com: 10 septembrie 2019, ora

12.00.

În considerarea valorii estimate, s-au calculat și însumat toate sumele plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăgată, luând în considerare orice forme de opțiuni.

Procedura propusă este: achizitie directa, validata prin SICAP.

Informaţii suplimentare: 

Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia.galbm@gmail.com.

Ofertantul declarat câștigător va publica în catalogul electronic SICAP oferta cu serviciile care fac obiectul prezentei documentații și valoarea acestora, conform ofertei transmise, validarea achizitiei facăndu-se prin sistemul electronic.

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel. 0745318089.

Cătălin CHERECHEȘ

Președinte Asociația Grupul  de Acțiune Locală Baia Mare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close