Extindere/Reorganizare „Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte” din municipiul Baia Mare – Proiect ID 142504

Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Perioada implementare: 10 Ianuarie 2022 – 31 Decembrie 2023

Valoarea totală a proiectului este de 4,300,694.35  lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 1.436.520,99 lei.

 

Obiectivul general al proiectului constă în  reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate de furnizare a serviciilor sociale adecvate, respectiv refuncționalizarea “Centrului Social Multifuncțional Azil de Noapte” din municipiul Baia Mare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Extindere/Reorganizare „Centru Social Multifunctional de tip Azil de Noapte” din municipiul Baia Mare – situat în zona SDL – str. Vasile Alecsandri, ca și spatiu de manifestare, participare, integrare socială, în suprafață de 1.245,85 mp
  • Regenerare urbana în zona verde adiacentă clădirii (reamenajarea spațiilor verzi și a trotuarelor) în suprafață de 78 mp

 

Obiectivele proiectului vor fi realizate prin următoarele acțiuni propuse:

  • Imbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, tâmplarie);
  • Reabilitarea și reorganizarea tuturor încăperilor de la parter, etaj, și dotarea acestora în vedere desfașurării activităților;
  • Compartimentarea spațiului de la mansardă, rămas neutilizat .

 

Prin infrastructura creată se vor asigura condiții de funcționare a unui sistem unitar și complex de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile menționate, precum și să contribuie la creșterea calității vieții persoanelor de pe raza SDL și ZUM, astfel:

– oferirea unor modalități instructiv-educative de petrecere a timpului liber (activități cultural-educaționale in/non formale: cursuri, ateliere, evenimente culturale, activități sportive);

– asigurarea condițiilor de dezvoltare personală (activități de voluntariat, igienă personală, studio arte-unitate mobilă, activități pentru tineret, culturale, sportive, concretizate în acțiuni civice);

– imbunătățirea condițiilor de igienă personală pentru persoanele vulnerabile, inclusiv de etnie romă;

– oferirea de servicii medicale stomatologice pentru persoanele din toate categoriile vulnerabile.

Data începerii și data finalizării proiectului: 10 Ianuarie 2022 – 31 Decembrie 2023

 

Date de contact: UAT Municipiul Baia Mare

430311 Str. Gheorghe Șincai, nr. 37

Telefon 0262 / 211001, Fax 0262 / 212332

E-mail: primar@baiamare.ro, www.baiamare.ro

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close