Furnizarea unui pachet specializat de servicii pentru persoanele cu dependenţe şi adicţii – Proiect ID 154636

Cod apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Cod proiect 154636

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială Baia Mare

Perioada implementare: iunie 2022- decembrie 2023

Valoare:
Total 2% AFN
1.641.557,00 32.831,14 1.608.725,86

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Reducerea numărului de persoane consumatoare de droguri și substanțe halucinogene din teritoriul SDL/ZUM prin acordarea de servicii specializate de dezintoxicare, asistență socio-medicală, terapie și servicii alternative.

Scopul proiectului este de a dezvolta servicii inovative la nivelul Municipiului Baia Mare, servicii care să reducă numărul de persoane consumatoare de droguri și substanțe halucinogene, oferindu-le atât servicii specializate cât și susținere pe toată perioada programului de dezintoxicare. Ne dorim ca susținerea să fie realizată  în mod integrat, atât față de beneficiar, cât și față de familia acestuia. Este important ca procesul de dezintoxicare sa fie înțeles pe deplin de beneficiar și de familie.

Obiectivele specifice ale proiectului

Furnizarea serviciilor specifice către 100 de beneficiari aflați în situație de risc și excluziune socială din teritoriul SDL/ZUM. Pentru persoanele consumatoare de droguri, la nivel de teritoriu nu există nici un serviciu care să sprijine aceste persoane și să le ofere servicii specifice nevoilor lor.

Serviciile furnizate prin acest proiect: informare și consiliere socială, servicii socio-medicale, intervenții de urgență pentru reducerea situațiilor de criză, îngrijire personală, reinserție sau reintegrare socială și socializare, cât și petrecerea timpului liber, susțin beneficiarul în procesul de dezintoxicare și îl sprijină în reluarea unei vieți sănătoase. Asigurarea serviciilor specializate antidependențe, va duce la reducerea numărului de consumatori de droguri și de substanțe

halucinogene, fapt care va genera scăderea infracționalității și creșterea imaginii pozitive a zonei marginalizate, cât și creșterea nivelului de trai și a calității vieții, în condițiile în care, beneficiarii acestor servicii se vor reintegra în societate.

Beneficiari:

Beneficiarii direcți vor fi: minim 100 de persoane care sunt consumatoare de droguri și substanțe halucinogene, aflate în situații de dificultate, printre acestea fiind persoane defavorizare aparținând etniei rome, persoane expuse riscului de sărăcie (conform GS CS), și care au domiciliul sau locuiesc în zonele incluse în SDL, cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare și în Zona Urbana

Marginalizată Craica, respectiv: 20 de copii, 50 de tineri și 30 de adulți; beneficiari indirecți ai acestui proiect sunt toți locuitorii municipiului (comunitatea locală însumând 149.330 locuitori în anul 2013).

Rezultate previzionate:

 • minim 300 materiale publicitare diseminate în comunitate
 • 3 campanii realizate
 • 3 rapoarte de campanie realizate
 • minim 1000 materiale publicitare diseminate în comunitate
 • 3 campanii realizate
 • 3 rapoarte de campanie realizate
 • minim 500 materiale publicitare diseminate în comunitate
 • 2 campanii realizate
 • 2 rapoarte de campanie realizate
 • o procedură recrutare GT și un set de instrumente specifice
 • 100 beneficiari recrutați în GT din care 20 copii, 50 tineri și 30 adulți
 • 100 instrumente de recrutare GT completate
 • o bază de date cu beneficiarii recrutați
 • o procedură de furnizare a serviciilor
 • 100 de beneficiari ai serviciilor sociale
 • 100 de beneficiari ai serviciilor socio-medicale
 • un caiet de sarcini realizat pentru achiziția serviciilor specializate antidrog
 • un contract semnat cu furnizorul de servicii specializate
 • minim 100 de beneficiari de servicii specializate
 • minim 50 beneficiari de etnie romă
 • minim 15 rapoarte de activitate ale furnizorului
 • 2 campanii de informare/dezbateri publice/acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminarii din care:

– 1 campanie pe tema de informare de tipul activitati stradale in comunitate si vor fi axate ca tematica pe nediscriminare/egalitate de sanse

– 1 campanie de tipul dezbatere publică, eveniment la care vor fi invitați   reprezentanți din domeniul asistenței sociale din Municipiul Baia Mare – asociații și fundații, reprezentanți ai Primăriei Baia Mare, persoane din grupul țintă al proiectului etc

– minim 10 persoane participante/campanie

 • 12 de întalniri ale Comitetelor civice GAL
 • 144 participanți la întâlnirile Comitetelor civice GAL
 • 2 acțiuni civice cultural educativ sportive
 • o procedura managerială
 • un plan de management al riscurilor de implementare
 • proceduri specifice atât pentru secțiunea de management – circuitul documentelor, monitorizare grad îndeplinire rezultate/indicatori, monitorizare și analiză activitate experți, procedură de raportare tehnica
 • minim 15 întâlniri lunare de lucru cu echipa de management
 • o procedură de arhivare a documentelor
 • un plan de asigurare a informarii, vizibilității, transparenței si publicității proiectului
 • 2 articole aparute în presa locala care reflecta activitățile din proiect
 • 4 materiale de presa/ articole online care reflecta activitatile din proiect, (din care pozitiv)

Date de contact Direcția de Asistență Socială

Adresă: Mun. Baia Mare, România,, str. Dacia nr.1, județ Maramureș, cod poștal 430406

Telefon: 0262 211 949 / 0262 211 959

E-mail: das@baiamare.ro

Pag. Web: www.baiamare.ro/ro/servicii-publice/Directia-Asistenta-Sociala

Teatru amator pentru beneficiarii proiectului „Furnizarea unui pachet specializat de servicii pentru persoanele cu dependenţe şi adicţii” – STIRILE TRANSILVANIEI  – stiriletransilveniei.ro

Teatru amator pentru beneficiarii proiectului „Furnizarea unui pachet specializat de servicii pentru persoanele cu dependenţe şi adicţii” – emaramures.ro

Servicii specializate pentru persoanele cu dependențe și adicții – BAIA MARE TV

Beneficiarii proiectului, dornici de schimbare – BAIA MARE TV

Recrutarea persoanelor în cadrul proiectului “Furnizarea unui pachet specializat de servicii pentru persoanele cu dependențe și adicții” continuă – BAIA MARE TV

Promovarea serviciilor oferite prin proiect 24.03.2023

Recrutarea grupului tinta 20.02.2023

Servicii sociale 26.01.2023

Recrutare grup tinta 15.12.2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close