Ghidul solicitantului

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BAIA MARE LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GALBAIAMARE/2020/9/2/OS9.1
AXA PRIORITARĂ 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
OBIECTIV SPECIFIC 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate

Apel 2

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației GAL Baia Mare, bd. Unirii, nr.19, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, de luni până vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00, precum și la adresa de email: asociatia.galbm@gmail.com sau telefon 0770.198.367.

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiecte, să consultați periodic pagina de internet www.galbm.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BAIA MARE LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GALBAIAMARE/2020/9/1/OS9.1
AXA PRIORITARĂ 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
OBIECTIV SPECIFIC 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației GAL Baia Mare, bd. Unirii, nr.19, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, de luni până vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00, precum și la adresa de email: asociatia.galbm@gmail.com sau telefon 0770.198.367.

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiecte, să consultați periodic pagina de internet www.galbm.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BAIA MARE LANSEAZĂ SPRE CONSULTARE GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL BAIA MARE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

Informații detaliate găsiți în cele de mai jos. Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră până în 2802.2020, ora 10, la datele de contact: office@galbm.ro

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BAIA MARE LANSEAZĂ SPRE CONSULTARE GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL BAIA MARE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

Informații detaliate găsiți în cele de mai jos. Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră până în 28.08.2020, ora 10, la datele de contact: office@galbm.ro

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BAIA MARE LANSEAZĂ SPRE CONSULTARE GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru apelul de fișe de proiecte finanțate prin POCU în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, referitor la furnizarea de măsuri pentru ocuparea forței de muncă în ZUM/SDL

0 GS POCU GAL BM Apel7 consultare

Vă aducem la cunoștință că Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „ Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” – Ordin nr. 1386 din 20.11.2020.

 
Mentionam ca acest corrigendum produce efecte asupra ghidurilor aferente apelurilor lansate in 16.11.2020, respectiv in 23.11.2020. Modificarile sunt sintetizate in fisierul de mai jos.
 
 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close