INVITAȚIE DE PARTICIPARE -procedura de achizitie reluata- Servicii de organizare cursuri de formare în cadrul proiectului “Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124.

Nr. 204/16.12.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

-procedura de achizitie reluata-

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA BAIA MARE (GAL Baia Mare), în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect achizitia de Servicii de organizare cursuri de formare în cadrul proiectului “Sprijin  pentru funcționarea GAL Baia Mare” , SMIS 127124.

Cod CPV: 80530000-8Servicii de formare profesională

Descrierea achizitiei: In cadrul activitatii  A.1. Cresterea capacitatii GAL pentru a implementa eficient si eficace SDL, Subactivitatea: A.1.1. Furnizarea de instruire si formare pentru membrii si angajatii GAL, au fost planificate, in primele 6 luni de implementare a proiectului, organizarea unui numar de 10 cursuri de formare.

Dintre acestea, 5 cursuri sunt neacreditate ANC, vizand urmatoarele tematici:

Lot.1. Comunicare – 18 ore; valoare max/curs 1.260,00 lei fara TVA

Lot.2. Parteneriat public privat – 18 ore; valoare max 1.260,00 lei fara TVA

Lot.3. Dezvoltare comunitară durabilă – 20 ore; valoare max 1.260,00 lei fara TVA

Lot.4. Egalitate de șanse și de gen – 25 ore; valoare max 1.260,00 lei fara TVA

Lot.5. Metode si tehnici de implicare a comunității – 20 ore; valoare max 1.260,00 lei fara TVA

La aceste cursuri vor participa, in medie cate 20 de cursanti/curs, angajați GAL si reprezentanți ai membrilor GAL Baia Mare.

Cealalta serie de cursuri, este formata din 5 cursuri acreditate ANC, avand ca tematici:

Lot.6. Management de proiect – 40 ore; valoare max/curs 2.100,00 lei fara TVA

Lot.7. Lucrator de tineret – 40 ore; valoare max/curs 2.100,00 lei fara TVA

Lot.8. Initiere in prelucrare date IT (TIC/competente informatice) – 40 ore; valoare max/curs 2.100,00 lei fara TVA

Lot.9. Formator – 50 ore; valoare max/curs 2.100,00 lei fara TVA

Lot.10. Competente cheie (competențe sociale și civice) – 30 ore; valoare max/curs 2.100,00 lei fara TVA

La aceste cursuri vor participa, in medie cate 10 de cursanti, angajați GAL si reprezentanți ai membrilor GAL Baia Mare.

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termen de transmitere a ofertelor prin e-mail: asociatia.galbm@gmail.com este 31 decembrie 2019, ora 12.00.

Informaţii suplimentare: 

Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate la e-mail: asociatia.galbm@gmail.com.

Persoană de contact: responsabil achizitii Ieremia Cristian, tel. 0745318089.

Cătălin CHERECHEȘ

Președinte Asociația Grupul  de Acțiune Locală Baia Mare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close