Obiectiv specific 6

Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei.

Măsuri

6.1. Creșterea capacității, diversității furnizării de servicii educaționale formale adecvate copiilor/ elevilor din zone marginalizate;

6.2. Cresterea aportului educatiei non-formale (cultural-artistică, sportivă, ecologică, civică)  la dezvoltarea personală a noi generatii;

6.3. Extinderea capacitatii, amenajarea spatiilor, dotarea si adaptarea metodelor de invatamant formal la particularitatile grupurilor sociale marginalizate;

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close