Cursuri formare/Sesiuni instruire

 

Cunoștințe și abilități dobândite stabilite prin standardele ocupationale

·        autorizarea şi delegarea; stabilirea echipei proiectului;

·        identificarea factorilor interesaţi în proiect; stabilirea planului proiectului;

·        elaborarea structurii proiectului, pe activităţi;

·        stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect;

·        elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcină de realizat;

·        alcătuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor şi identificarea şi înregistrarea riscurilor;

·        contractarea serviciilor, bunurilor şi/ sau lucrărilor necesare în desfăşurarea proiectului;

·        comunicarea planului proiectului şi obţinerea aprobării din partea factorilor interesaţi;

·        pregătirea unui buget pentru finanţarea proiectului;

·        asigurarea de rezerve şi eliberarea de fonduri.

 

 

Cunoștințe și abilități dobândite stabilite prin standardele ocupationale

·       Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor

·       Organizarea activităţii proprii

·       Utilizarea echipamentelor periferice

·       Tehnoredactare

·       Funcţionarea şi exploatarea echipamentelor de introducere şi prelucrare date

·       Asigurarea securităţii datelor/ documentelor

·       Reguli de securitate a datelor şi documentelor

·       Protecţie antivirus

·       Introducerea şi validarea datelor

·       Prelucrarea datelor

 

·       Transpunerea datelor pe suport

 

·       Comunicare în limba maternă

·       Comunicare în limbi străine

·       Competenţa matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia

·       Competenţa digitală

·       Capacitatea de a învăţa procesul de învăţare

·       Competenţe sociale şi civice

·       Simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului

·       Conştiinţa şi expresia culturală 

Cursuri de formare (management de proiect/ evaluare, lucrator de tineret, inițiere in prelucrare date IT, formator, competente cheie) și sesiuni de instruire ( comunicare, parteneriat public privat, dezvoltare comunitara durabila, egalitate de sanse si de gen, metode si tehnici de implicare a comunității), cu scopul cresterii capacitatii angajatilor si membrilor GAL de a implementa interventiile SDL.

 

Cunoștințe și abilități dobândite stabilite prin standardele ocupationale

 • Rolul lucrătorului de tineret;
 • Comunicare interpersonala;
 • Comunicare publică;
 • Metode de învățare;
 • Dinamica grupului;
 • Leadership;
 • Managementul conflictului;
 • Rezolvare de probleme;
 • Antreprenoriat asociativ;
 • Managementul informației;
 • Identificarea nevoilor tânărului;
 • Planul de dezvoltare a tânărului;
 • Relații publice;
 • Voluntariat;
 • Fundraising;
 • Egalitate de șanse;
 • Dezvoltare durabila.

 

 

Cunoștințe și abilități dobândite stabilite prin standardele ocupationale

 • Analizarea cu profesionalism a contextului de aparitie si evolutie a fenomenelor de discriminare de gen, nerespectare a principiului egalitatii de sanse, violentei domestice, traficului de persoane si recomanda solutiile dezirabile pentru respectarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Aplicarea legislatiei specifice in domeniu;
 • Comunicarea eficienta in relatia cu persoanele aflate in situatii de risc/criza;
 • Fenomenele/situatiile care vizeaza nerespectarea principiului egalitatii de sanse si a egalitatii de gen, violenta domestica si traficul de persoane

 

Cunoștințe și abilități dobândite stabilite prin standardele ocupationale

 • reducerea sărăciei
 • îndatoririle cetățenești
 • egalitatea de gen, diversitatea culturală
 • dezvoltarea rurală și urbană, economia, modelele de producție și de consum

protecția mediului, managementul resurselor naturale și diversitatea biologică și a naturii

 

Cunoștințe și abilități dobândite stabilite prin standardele ocupationale

 • Pregătirea demarării proiectului de parteneriat public-privat
 • Pregătirea documentaţiei de selecţie
 • Selectarea partenerului privat
 • Negocierea contractului de parteneriat public-privat
 • Implementarea proiectului de parteneriat public-privat
 • Aplicarea normelor de drept administrativ

Aplicarea normelor de drept financiar public

 

Cunoștințe și abilități dobândite stabilite prin standardele ocupationale

 • Participarea în activităţile ong (voluntariat)
 • Participarea în viaţa publică (luarea deciziilor de interes general)
 • Participarea în viaţa comunităţii (iniţiative locale)
 • Consultarea comunităţii
 • Contribuţia comunităţii
 • Participarea comunităţii

 

Cunoștințe și abilități dobândite stabilite prin standardele ocupationale

 • Noţiuni generale despre procesul de comunicare
 • Feedback-ul şi barierele în comunicare
 • Comunicarea telefonică
 • Tipuri de comunicatori
 • Asertivitate in comunicare

 

Cunoștințe și abilități dobândite stabilite prin standardele ocupationale

 • Diferențe între învățământul tradițional și formare;
 • Învățarea la adulți – ciclul lui Kolb;
 • Stilurile de învățare ale adulților;
 • Nevoile de formare ale adulților;
 • Motivarea adulților în programele de formare;
 • Ciclul de viată al unui proces de formare;
 • Comunicarea verbală și non-verbală – aspect esențial în programele de formare profesională a adulților;
 • Tipurile de participanți la un program de formare profesională;
 • Stilurile de relaționare cursant-trainer și cursant-cursant;
 • Autocunoașterea – element esențial pentru formator în relația cu cursanții;
 • Metode specifice de predare și de învățare pentru adulți;
 • Feedback-ul – metoda specifică de învățare;
 • Metode specifice de analiză ale activităților derulate de participanți;
 • Obiectivele programelor de formare profesională și corelarea lor cu obiectivele de învățare ale participanților;

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close