Centrul Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri – Proiect ID 151749

Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Perioada implementare: 07.01.2021 – 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului este de 2.535.430,48 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.285.185,72 lei.

 

Obiectiv General/Scopul proiectului:

          Obiectivul general al proiectului este reducerea populaţiei aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zona urbană marginalizată, prin măsuri integrate

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Construirea unui „Centrului Comunitar Multifuncţional Vasile Alecsandri” din municipiul Baia Mare, oferirea de servicii locuitorilor SDL şi oferirea de servicii integrate locuitorilor ZUM.
 2. Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane Estimare ţintă: 783,00 mp suprafaţă pavată şi 1.346,10 mp spaţii verzi, total 2.129,10 metri pătraţi
 3. Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane Estimare ţintă: 463,90 metri pătraţi

 

Grup Țintă:

Populaţia totală vizată de proiect (ZUM şi cea nemarginalizată) este estimată la 25.142 locuitori (conform SDL), din care 24.492 locuitori pe străzile din Cartierul Vasile Alecsandri şi 650 locuitori, respectiv 210 familii în Craica (ZUM).

Beneficiari direcţi ai aplicării intervențiilor:

 1. Centrul Comunitar Multifuncțional :
 • 250 persoane (100 de copii, 100 de tineri, 50 de adulţi) din ZUM beneficiari centru comunitar multifuncţional SDL- copii, tineri, femei, inclusiv cei aflaţi in situaţie de risc

din care

 • 200 de participanţi la programe de educaţie sanitară şi prevenţie a îmbolnăvirilor, inclusiv educaţie pe teme ecologice, igiena locuinţei, sănătatea publică

din care

 • 100 de persoane de etnie romă beneficiare de servicii sociale, socio-medicale
 1. Promovarea antreprenoriatului social si formare profesionala
 • Centrul Comunitar Multifuncţional ”SDL” (SES) – Cărămidăria MBM&Co (fabricarea cărămizilor, a materialelor de construcţii): 200 persoane(tineri şi adulti) dezavantajate social
 • Centrul Comunitar Multifuncţional ”SDL” – SES mesteşuguri tradiţionale (handmade): 100 de artişti populari, atât din SDL cat si din ZUM
 • Centrul Social “Atelier” (SES)/ Somaschi – reciclare deşeuri lemnoase > mobilier urban/ artefacte handmade, etc.: 50 de tineri aflaţi in risc social şi 30 de adulţi din ZUM
 • Centrul Social “Atelier” (SES)/ Somaschi – Centrul de evaluare şi formare antreprenorială socială în domeniul ICC : (a) evaluarea, consilierea şi formarea tinerilor din SDL/ZUM; (b) facilitare ucenicie, job shadowing, internship); (c) nod reţea locală pentru inserţie profesională – 80 de tineri dezavantajaţi social
 • Centrul Comunitar Multifuncţional ”SDL” – (a) Centrul de formare/ reconversie profesională in meseriile/ SES; (b) facilitare ucenicie, job shadowing, internship); (c) nod reţea locala pentru inserţie profesională – 930 de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială din ZUM/SDL (minim 80 de tineri)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close