Renovarea/ reamenajarea spaţiilor din unităţile şcolare Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu şi Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri – obiectiv Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu – Proiect ID 143700

Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Perioada implementare: 01.08.2021 – 31.08.2023

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă)  este de 1.884.897,70 lei, inclusiv TVA, din care finanțarea nerambursabilă este de 931.294,00 lei.

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, program implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

 

Obiectivele proiectului: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării unităţii de învăţământ şcolar pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi creşterea participării populaţiei şcolare la procesul educaţional; crearea condiţiilor pentru incluziunea socială a tuturor cetăţenilor prin îmbunătăţirea accesibilităţii la serviciile şi infrastructurile sociale de bază; încurajarea practicarii şi diversificarea activitaţilor sportive în rândul copiilor ceea ce va crea efecte benefice pentru starea de sanatate.

 

Proiectul işi propune reducerea numarului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială, prin masuri integrate, creşterea capacităţii, diversitătii furnizarii de servicii educationale formale adecvate copiilor/ elevilor din zone marginalizate, extinderea capacităţii, amenajarea spaţiilor, dotarea şi adaptarea metodelor de invaţămănt formal la particularităţile grupurilor sociale marginalizate, reducerea decalajului de acumulare educaţională (nivel de cunostinţe) si participare şcolară la toate nivelurile (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, terţiar) între cetăţenii români aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei, amenajarea spaţiilor şcolare şi dotarea şcolilor în care învaţă cu preponderenţă elevi romi, creşterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educaţie de calitate.

 

Obiectiv General/Scopul proiectului

Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării unității  de învățământ școlar pentru asigurarea unui proces educațional la standardele europene și creșterea participării populației școlare la procesul educațional, creșterea condițiilor pentru incluziunea socială a tuturor cetățenilor prin îmbunătățirea accesibilității la serviciile și infrastructuriile sociale de bază; încurajarea practicării și diversificarea activităților sportive în rândul copiilor ce va crea efecte benefice pentru starea de sănătate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate
 2. Cresterea capacitaþii, diversitaþii furnizarii de servicii educaþionale formale adecvate copiilor/ elevilor din zone marginalizate;
 3. Extinderea capacitatii, amenajarea spatiilor, dotarea si adaptarea metodelor de invatamant formal la particularitatile grupurilor sociale marginalizate;
 4. Reducerea decalajului de acumulare educaþionala (nivel de cunostinţe) si participare scolara la toate nivelurile (prescolar, primar, gimnazial, liceal, terţiar) între cetaţenii români aparţinând minoritaţii rome si restul populaţiei.
 5. Amenajarea spaţiilor scolare si dotarea scolilor în care învaţa cu preponderenţa elevi romi
 6. Cresterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educaţie de calitate

 

 

Grup Țintă

264 elevi și cele 28 de cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Simion Barnuțiu” Baia Mare din care aproximativ 162 elevi proveniți din medii defavorizate, respectiv :

 • 52 elevi de etnie romă
 • 29 elevi proveniți din familii cu situație materială precară
 • 21 elevi cu cerințe educaționale speciale, elevi diagnosticați cu autism
 • 32 elevi proveniți din familii monoparentale
 • 28 elevi cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close