Promovarea antreprenoriatului social în cadrul SDL/ZUM – Proiect ID 155856

Cod apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Cod proiect 155856

Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Perioada de implementare: August 2022 –Decembrie 2023

Obiectiv General:

Promovarea antreprenoriatului social prin dezvoltarea de Strurcturi de Economie Socială/ atragerea de investiții pentru crearea de locuri de muncă, adaptate condițiilor locale și grupurilor vulnerabile (romi, tineri, femei etc.) și furnizarea adecvată profilului social al grupurilor țintă de servicii pe piața muncii locale: consiliere socială, servicii medicale, informare și consiliere pe piața muncii, mediere pe piața internă a muncii, formare profesională, dezvoltarea de întreprinderi sociale.

Obiective specifice:

 • Furnizarea de servicii pe piața muncii locale: consiliere socială, servicii medicale, informare și consiliere profesională, formare profesională și susținere în căutarea unui loc de muncă
 • Dezvoltarea a 4 Structuri de Economie Socială.
 • Crearea de locuri de muncă, adaptate condițiilor locale și grupurilor vulnerabile.
 • Inserţie socio-profesională a persoanelor aparţinând categoriilor vulnerabile.

Grup Țintă:

300 de adulți și 160 de tineri, care se află în situație de risc de sărăcie și excluziune socială și care au domiciliul în teritoriul SDL/ZUM.

Acești 460 de beneficiari vor beneficia de servicii sociale, medicale, ocupare pe piața muncii: informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii, la cursuri de formare profesională.

Dintre acești 460 de beneficiari, minim 10 vor depune un Plan de afaceri pentru Structurile de Economie socială din cadrul proiectului și 4 vor fi câștigători ai celor 4 tipuri de SES descrise în proiect.

Fiecare structura de economie sociala isi va asuma urmatorii indicatori:

 Indicatori pentru structurile de economie sociala :

 1. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) – Caramidaria MBM&Co (fabricarea caramizilor, a materialelor de constructii), centrul de formare profesionala in constructii) – 7 locuri de munca nou create in intreprinderea sociala nou infiintata/ modernizata/ extinsa/ dezvoltata;
 2. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” – SES mestesuguri traditionale (handmade) – 5 locuri de munca nou create in intreprinderea sociala nou infiintata/modernizata/extinsa/dezvoltata;
 3. Centrul Social “Atelier” (SES)/ Somaschi – reciclare deseuri lemnoase > mobilier urban/ artefacte handmade, etc. – 5 locuri de munca nou create in intreprinderea sociala nou infiintata/modernizata/extinsa/dezvoltata;
 4. Centrul Social “Atelier” (SES)/ Somaschi – Centrul de evaluare si formare antreprenoriala sociala in domeniul ICC : (a) evaluarea, consilierea si formarea tinerilor din SDL/ZUM; (b) facilitare ucenicie, job_shadow_ing, internship); (c) nod retea locala ptr insertie profesionala – 6 locuri de munca nou create in intreprinderea sociala nou infiintata/modernizata/extinsa/dezvoltata;

Rezultate:

 1. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) – Caramidaria MBM&Co (fabricarea caramizilor, a materialelor de constructii), centrul de formare profesionala in constructii) – 200 persoane(tineri si adulti) dezavantajate social,
 2. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” – SES mestesuguri traditionale (handmade) – 100 artisti populari, atat din SDL cat si din ZUM,
 3. Centrul Social “Atelier” (SES)/ Somaschi – reciclare deseuri lemnoase > mobilier urban/ artefacte handmade, etc. – 50 tineri aflati in risc social si 30 adulti din ZUM,
 4. Centrul Social “Atelier” (SES)/ Somaschi – Centrul de evaluare si formare antreprenoriala sociala in domeniul ICC : (a) evaluarea, consilierea si formarea tinerilor din SDL/ZUM; (b) facilitare ucenicie, job_shadow_ing, internship); (c) nod retea locala ptr insertie profesionala – 80 tineri dezavantajati social nou infiintata/modernizata/extinsa/dezvoltata

Denumire organizație: Municipiul Baia Mare

Adresă: Mun. Baia Mare, România, str. Gheorghe Șincai nr.37, județul Maramureș, cod poștal: 430311

Telefon/Fax: 0262213824/026221332

E-mail: direcția.proiecte@baiamare.ro

Pag. Web: www.baiamare.ro

Campanie antidiscriminare februarie 2023

A 5.1 Raport Campanie antidiscriminare martie

A 5.1 Raport Campanie antidiscriminare aprilie 2023

A 5.1 Raport Campanie antidiscriminare mai 2023

A 5.1 Campanie Sanse egale in comunitatea noastra iunie 2023

A5.1 Raport Campanie antidiscriminare iulie 2023

A 5.1 Raport Campanie antidiscriminare octombrie 2023

A 5.1 Raport Campanie antidiscriminare noiembrie 2023

A 5.1 Raport Campanie antidiscriminare decembrie 2023

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close