„SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ BAIA MARE”

POCU/482/5.1/127124  Cod SMIS 2014+ 127124

Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL are nevoi specifice ce trebuie rezolvate cu resurse limitate pentru asigurarea accesului la infrastructură, mobilitate urbană, spații publice de calitate, locuire decentă, educație, servicii și măsuri de ocupare.

Teritoriul SDL, cartierul Vasile Alecsandri selectat pentru interventia DLRC este delimitat geografic si spatial de urmatoarele strazi si bulvarde: Bulevardul Unirii, Republicii, strazile 13 Decembrie, Oborului, si zona ZUM Craica.

Sprijinirea Asciației GAL Baia Mare în vederea gestionării eficiente a fondurilor alocate prin Strategia de Dezvoltare Locală

Obiectiv specific 1

Consolidarea capacității GAL de a dezvolta și implementa intervențiile din SDL în perioada 2019 – 2023

Obiectiv specific 2

Creșterea gradului de informare și a potențialilor beneficiari privind intervențiile SDL, prin asigurarea accesului egal, nediscriminatoriu și participării locuitorilor teritoriului SDL și ZUM și a actorilor sociali relevanți la activitățile proiectului

Obiectiv specific 3

Dezvoltarea procedurilor pentru selecția proiectelor și a mecanismelor de implementare evaluare și monitorizare a SDL, precum și lansarea și gestionarea a cel puțin 8 apeluri de propuneri de proiecte în perioada 2019 – 2023

Obiectiv specific 4

Asigurarea funcționalității GAL

Grupul de Acțiune Locală Baia Mare

Beneficiar

2.004.634,64 lei

Valoarea totală a proiectului

1.780.469,84 lei

Valoarea cofinanțării U.E.:

martie 2019
decembrie 2023

Perioada de implementare

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close