Strategie

Problemele identificate în elaborarea strategiei, SDL vs ZUM

Ob. Sp. 1 – Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de acces și utilități publice a teritoriului SDL/ ZUM – ca suport al dezvoltării integrate a zonei, 4% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 319.100 Euro, buget de tip FEDR, inclusiv componenta nationala si privata;

 

Ob. Sp. 2. – Sistem intermodal de transport persoane și mărfuri în cadrul teritoriului SDL/ ZUM care să faciliteze accesul la obiectivele de interes public din muncipiu și la conexiunile cu exteriorul acestuia, 8% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 400.000 Euro, buget de tip FEDR si 200.000 Euro buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata;

 

Ob. Sp. 3. Spații publice urbane – spatii de manifestare, participare, integrare socială – modele de dezvoltare urbană SMART; 14% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 1.010.600 Euro, buget de tip FEDR, inclusiv componenta nationala si privata;

 

Ob. Sp. 4. Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată participativ, cu initierea proiectelor pilot în zona SDL/ ZUM; 21% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 1.290.000 Euro, buget de tip FEDR si 100.000 Euro buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata;

 

Ob. Sp. 5. Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și valorificat prin instrumente SMART ”hard” & ”soft”; 13% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 500.000 Euro, buget de tip FEDR 100.000 Euro buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata;

 

Ob. Sp. 6. Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei; 13% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 320.000 Euro, buget de tip FEDR, 420.000 Euro, buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata;

 

Ob. Sp. 7. Prezența crescută a serviciilor publice în zonă și în consecință, a performanței indicatorilor de integrare a (populației) ZUM în teritoriu SDL; 10% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 700.000 Euro, buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata; 36.000 Euro din Alte finantari;

 

Ob. Sp. 8 Structuri comunitare funcționale în teritoriul SDL/ ZUM, susținute de grupuri largi de locuitori, implicați activ în procesul dezvoltării zonei; 2% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 32.800 Euro, buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata si 96.000 Euro din Alte finantari;

 

Ob. Sp. 9. O nouă identitate teritorială, definită și promovată participativ prin toate măsurile/ proiectele de dezvoltare ale zonei; estimat la 1% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 72.000 Euro, buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata si 20.000 Euro din Alte finantari.

Alocarea bugetului SDL pe domenii de dezvoltare locală

SDL Modificat septembrie 2021

În mai 2021, GAL Baia Mare a inițiat solicitarea de modificare a SDL care a implicat relocarea intervențiilor POR prevăzute inițial pentru Extindere/reorganizare Centrul Social Multifuncțional Somaschi/Macului și regenerare urbană în zona verde adiacentă. Noua destinație a acestei intervenții este Extindere/reorganizare Centrul Social Multifuncțional de tip azil de noapte și regenerare urbană în zona verde adiacentă. În consecință, inclusiv intervențiile POCU complementare acestei intervenții urmează a fi implementate în noua locație.

Strategia de Dezvoltare Locală și anexele relevante modificate și aprobate aflate în vigoare, pot fi descărcate și vizualizate în linkurile de mai jos:

NOTIFICARE FINALA modificari SDL Baia Mare

SDL GALBM modificat 2021

ANEXA 18 Distributia masurilor Modificat

ANEXA 19 Distributia masurilor pe sectoare Modificat

Anexa 20 Matrice de corespondenta mofificat 2021

 

SDL Consolidat

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close