Transportul elevilor din ZUM/SDL şi soluţionarea locuirii ilicite – Proiect ID 155102

Cod apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Cod proiect 155102

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială Baia Mare

Perioada de implementare: iunie 2022 – decembrie 2023.

Valoare:
Total 2% AFN
1.379.420,40 27.588,41 1.351.831,99

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate prin furnizarea unui pachet integrat de servicii pentru prevenirea abandonului școlar și locuire adecvată.

Prin implementarea acestui proiect este vizată reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială, prin implementarea unui pachet de servicii specifice, menite să contribuie la reducerea abandonului școlar și să ofere locuire adecvată persoanelor din zona ZUM/SDL.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creșterea accesului și participării la educație prin acordarea de pachete integrate de servicii pentru elevii aflați în risc de sărăcie și/sau excluziune socială din zona SDL/ZUM și transportul acestora către instituțiile de învățământ din zona SDL/ZUM și nu numai
  2. Evaluarea și soluționarea problematicii locuirii ilicite prin facilitarea accesului la locuire adecvată pentru persoanele din zona ZUM și furnizarea de asistență juridică și consiliere socială în vederea folosirii în condiții bune a locuințelor sociale.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din:

– 100 de elevi din SDL/ZUM înscriși la unitățile de învățământ liceale/profesionale – M1 (Transportul elevilor (achizitie/contractare autobuse/microbuse scolare) din SDl/ZUM către unitățile de învățământ liceale/profesionale)

– 250 persoane marginalizate din SDL/ZUM – M2 (Evaluarea și soluționarea (legalizarea situației) pe baza celor mai bune practici a locuirii ilicite/Craica)

– 650 persoane din SDL/ZUM, din care 440 Romi – M2 (Evaluarea și soluționarea (legalizarea situației) pe baza celor mai bune practici a locuirii ilicite/Craica)

Toată categoria de persoane care vor constitui grupul țintă al proiectului vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:

– au domiciliul/locuiesc în teritoriul acoperit de SDL aprobată a municipiului Baia Mare

– sunt in risc de sărăcie sau excluziune socială prin încadrarea în una dintre categoriile definite de Eurostat (indicatorul AROPE).

Rezultate   previzionate:

– 3 campanii de informare organizate

– 3 rapoarte campanie de informare elaborate

– 1 caiet de sarcini servicii organizare evenimente elaborat.

– 1 procedură de lucru selecție GT

– 1 set instrumente selecție GT

– 1 procedură alocare locuințe sociale/provizorii

– 1 procedură acordare transport gratuit

– 750 persoane selectate în GT al proiectului

– 250 persoane selectate pentru alocarea unei locuințe tranzitorii/sociale

– 100 de elevi selectați pentru a beneficia de transport

– 2 baze de date beneficiari

– 1 bază de date cu alocarea locuințelor provizorii și a celor sociale

– 1 procedură de mutare și alocare locuințe provizorii/sociale

– 250 persoane mutate în locuințe provizorii/sociale.

– 1 caiet de sarcini elaborat

– 1 procedură de achiziții elaborată

– 2 microbuse achiziționate prin leasing operațional

– 1 procedură consiliere socială prevenire abandon școlar

– 100 de elevi care utilizează transportul școlar și participă la cursuri

– 100 de subvenții pentru participarea la școală oferite

– 100 de pachete cu rechizite oferite

– 1 metodologie informare și consiliere utilizare în bune condiții a locuințelor sociale/provizorii

– 1 Regulament/procedură de ordine interioară pentru locuințele sociale provizorii și nou construite

– 650 de persoane participante la programul de informare/consiliere reutilizare/utilizare în bune condiții a locuințelor/ apartamentelor sociale inclusiv a celor provizorii

– 440 de persoane participante la programul de informare/consiliere reutilizare/utilizare în bune condiții a locuințelor/ apartamentelor sociale inclusiv a celor provizorii vor fi de etnie Romă.

– 250 de contracte alocare locuințe provizorii/sociale semnate

– 250 persoane beneficiare de asistență juridică pentru regelementarea actelor de proprietate/ documentelor de identitate

– 6 întâlniri / acțiuni organizate de Comitetele Civice

– 72 de participanți la întâlnirile/ actțunile comitetelor civice

– 6 rapoarte ale întâlnirilor diseminate pe site-ul GAL Baia Mare

– 2 acțiuni civice cultural educativ sportive în comunitate

– minim 20 beneficiari ai proiectului implicați în această acțiune

– 2 raport al acțiunii civice diseminat prin intermediul site-ului GAL Baia Mare.

– 1 procedură operațională financiară

– 1 plan de asigurare a informarii, vizibilității, transparenței și publicității proiectului

– 16 întâlniri lunare

– 1 procedură arhivare documente proiect

– 1 procedură achiziții proiect

– 1 procedură managementul riscurilor

– 16 ședințe lunare

Date de contact Direcția de Asistență Socială

Adresă: Mun. Baia Mare, România,, str. Dacia nr.1, județ Maramureș, cod poștal 430406

Telefon: 0262 211 949 / 0262 211 959

E-mail: das@baiamare.ro

Pag. Web: www.baiamare.ro/ro/servicii-publice/Directia-Asistenta-Sociala

Campanie informare II

https://galbm.ro/wp-content/uploads/2023/05/anunt-a-2-a-campanie-de-informare.pdf

Actiune cultural educativa de Ziua copilului 30.05.2023

Prima dezbatere publica din cadrul proiectului 25.05.2023

Al doilea seminar de informare19.05.2023

Activitate sportiva 12.04.2023

Ziua internationala a romilor 11.04.2023

Sesiuni de informare despre buna locuire 03.04.2023

Pachete cu rechizite 31.03.2023

Indentificare grup tinta 30.03.2023

Activitati impreuna cu expertul psiholog 22.03.2023

Intalnire comitete civice de cartier 17.03.2023

Lectii despre sanatate 08.03.2023

Joaca in aer liber 20.02.2023

Activitati educative cu copiii din proiect 13.02.2023

A doua campanie de informare 03.02.2023

Prima intalnire comitete civice 11.2022

Intalnire comitet civic 11.2022

Prima campanie de informare 11.2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close